HakkımızdaEğitimlerimiz Referanslarımız Sanal Sınıfİletişim Blog
Anasayfa
 
İŞ İNGİLİZCESİ  
Bu programda temel amaç; İş yaşamında İngilizce'yi pratik ve aktif olarak kullanmak isteyenlere kısa sürede fonksiyonel olarak bu dili kazandırmaktır. Karşılıklı görüşmeler, ihtiyaç analizleri ve AR-GE çalışmaları sonucunda hedefler, eğitim programı ve yaklaşık toplam süre belirlenir. Eğitim kursiyerin çalıştığı mekanda ya da YES ENGLISH'de uygulanır. Eğitim süreci, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış metod ve tekniklerin çok yönlü bir çalışmayla sentezlenerek dili öğrenen kişiye uyarlanması şeklinde gerçekleşir.

İŞ İNGİLİZCESİ EĞİTİM SİSTEMİMİZ
İş İngilizcesi öğretim programlarının uygulanmasında, işin içeriğine uygun eğitim yöntemleri geliştirildiği gibi, Yetenek geliştirme Odaklı Sistem (Skill Based System) burada da ana takip noktasıdır. Amaç, katılımcılara iş yaşamlarında gereksinim duydukları konuşma ve yazma yetilerini kazandırmak kadar, değişen iletişim tekniklerini de kullanabilmelerini sağlamaktır. İş görüşmeleri, toplantılar, sunum yapma teknikleri, bankacılık, pazarlama, işe alma teknikleri, şirket yapıları, muhasebe ve bilanço çalışmaları, telefon görüşmeleri bu çalışmalardan bazılarıdır. Video, CD-ROM, internet ve projektor gibi işitsel ve görsel yardımcı öğretim materyalleri kullanılarak dersler daha etkili ve verimli bir şekilde işlenmektedir. Eğitim içeriği, şirket yapısına uygun "case study", "role-play", "simulasyon" canlandırma etkinlikleri ve aktiviteleri ile uygulamalı olarak sunulur.

PROGRAMIN İÇERİĞİ:
I. Seviye Business English Programı sürecinde genel olarak şu dil yetenekleri kazandırılmaya çalışılır :
a- Sosyal karşılaşmalarda kullanılan dil
b- Telefon görüşmeleri
c- Problem çözme, tartışma dili
d- Müzakereler (iş görüşmeleri)
e- Toplantılar
f- Sunum ve tanıtım yapma
g- Yazışmalar
h- Seyahat İngilizcesi

Business English II ve Business English III ise genel içerik olarak şu konuları kapsar:
1. Meetings and Discussions (Toplantılar ve Tartışmalar)
Opening the meeting (Toplantı açılışı)
Nominating topics for discussion (Toplantı tartışma konularının Tespiti)
Rejecting topics (Red görüş bildirme)
Asking people to speak (Söz hakkı verme)
Concluding (Toplantıyı bitirme)

2. Giving Information (Bilgi verme)
Organising the message (Mesajın tespiti ve sunuma hazırlanması)
Signalling intention (Mesajda verilecek amacın tespiti ve iletilmesi)
Emphasising important points (Önemli noktaların vurgulanması)

3. Telephoning (Telefon görüşmeleri)
Preparing to make a telephone call (görüşmeye hazırlanma)
Receiving a call (Telefonları cevaplama)
Starting a call (görüşmeyi başlatma)
Asking for information (Telefonda bilgi sorma)
giving information (Telefonda bilgi verme)
Secretarial barrier (Sekreter engelinin aşılması)
Taking notes on the phone (Telefonda not alma)
Ending a phone call (görüşmeyi bitirme)

4. Presentations (Sunum yapma + teknikleri)
Preparing for presentation (Sunum yapmaya hazırlanma)
Determining the topic and the objective (Konu ve amaç belirleme)
Introduction (Sunuma giriş)
Audience (Dinleyici kitlesi)
Intonation and use of gestures (Vurgu ve mimiklerin kullanımı)
Ending a presentation (Sunumu bitirme)

5. Banking (Bankacılık)
Personal banking (Bireysel bankacılık)
The banking industry (Bankacılık endüstrisi)
Types of banks (Banka çeşitleri)
Getting a loan (Kredi alma)

6. Team Building (Takım kurma)
Vocabulary introduction on team building (Kelime çalışması)
Personality analysis (Kişilik analizleri)
Simulation : Team Building (Takım oluşturma uygulamaları)
Group work / discussion (grup çalışması)

7. Negotiations (İş müzakereleri)
Know what you want (Ne istediğinizi bilin)
Types of negotiation (görüşme çeşitleri)
Making opening statements (Açılış, başlangıç konuşması yapma)

8. Advertising -Introduction of samples of advertisements (Reklam örneklerinin sunumu)
Ways of advertising (Reklam yapma yolları)
How companies advertise (Şirketlerin reklam politikaları)
Radio commercials (Radyo reklamları, değerlendirme)

9. Marketing (Pazarlama)
Definition of marketing (Pazarlama tanımı)
Vocabulary building (Kelime çalışması)
The centrality of marketing (Tek elden pazarlama)
Comprehensive reading on marketing (Pazarlamayla ilgili kapsamlı okuma çalışması)
The importance of market research (Pazar araştırmasının önemi)

ŞİRKET İÇİ EĞİTİM KOŞULLARI
1. Eğitim, eğitimi alacak şirketin kendi binasında verilir.
2. Tüm eğitim materyallerini YES ENGLISH temin eder, ek ücret talep etmez.
3. Öğretmen YES ENGLISH adına sadece eğitim ve öğretimden sorumludur. Başka herhangi bir temsil yetkisi yoktur.
4. YES ENGLISH'in görevlendirdiği öğretmenin/öğretmenlerin değiştirilmesi YES ENGLISH yetkisindedir. Öğretmenle ilgili sorunlar muhatap kurum yetkilisi tarafından yazılı olarak bildirilir. YES ENGLISH gerekli değişiklikleri yapar.
5. Eğitim alacak kurum üst sınır olarak 10 kişiyi aşmamak üzere sınıfları 1 ila 10 arası öğrenciden oluşturabilir. Sınıfın başlayacağı düzey seviye tespit sınavı ile belirlenir.
6. Öğretmenin ulaşım giderleri eğitim alan kurum tarafından karşılanır. Bedel aylık olarak YES ENGLISH tarafından eğitim alan kuruma fatura edilir.

ÖĞRENCİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Kursiyerler eğitime başladıktan sonra devam devamsızlık durumları,motivasyonları, karşılaşabilecekleri sorunlar kurumumuz tarafından takip edilmektedir.

Eğitim süresince kursiyerlere uygulanacak quiz, ara sınav, kur atlama sınavı ve konusma-dinleme raporları Eğitim Danışmanları ve öğretmenler tarafından incelenerek kursiyerlerin eksik noktalari tespit edilir ve öğrenciyle bire bir ya da sınıf halinde yapılacak görüşmelerle telafi çalışmaları yapılır.

Kursiyerlerin devam-devamsızlık ve basarı durumlarına ilişkin, firmanin belirttiği tarihlerde, belirtilen departmana düzenli olarak aylık rapor sunulur.

Eğitim Programlarımız

Genel İngilizce
İş İngilizcesi
Pratik İngilizce
Sektörel İngilizce
Sınavlara Hazırlık
Kişiye Özel İngilizce

Neden Yes English?

Acil İngilizce Hattı

Etkinlikler - Duyurular
 
YES ENGLISH © 2012 All Rights Reserved
Büyükdere Cd. Tevfik Erdönmez Sk. 5. Blok D:6 Esentepe, 34394 Şişli -İSTANBUL TR
Direct Line    :  +9 (0541) 541 33 33
Office Phone : +9 (0212) 274 44 66