HakkımızdaEğitimlerimiz Referanslarımız Sanal Sınıfİletişim Blog
Anasayfa
 
GENEL İNGİLİZCE  
YES ENGLISH'de temel olarak Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri eşliğinde, öğrenci merkezli İletişimsel-İşlevsel (Communicative-Functional) dil öğretim yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yöntem ve alt teknikleri, kursiyerlerin bireysel dil öğrenme yetenek ve kapasitelerindeki farklılıkları göz önünde bulundurmayı ve dilin teorik yapısından çok işlevsel yönüne ağırlık vermeyi gerektirmektedir. Amaç kursiyerlerin dili bilmelerinden çok doğru yer ve zamanda, doğru bir şekilde "kullanabilmelerini" sağlamaktır. Bu şekilde eğitiminizin daha ikinci saatinde kendinizi İngilizce konuşmaya başlamış bir halde bulursunuz!

Yabancı ve Türk İngilizce öğretmenlerinden alacağınız derslerin haftalık dağılımı, İngilizce bilgi düzeyinize göre belirlenir. YES ENGLISH'de kursiyerler, yaşlarına, egitim hedeflerine ve İngilizce bilgi düzeylerine göre gruplandırılarak 5 kişilik sınıflarda eğitim görürler. Bu şekilde, öğretim ortamının homojenliği sağlanarak grup dinamiği oluşması ve yüksek verim alınması da kolaylastırılır.

İngilizce programlarının uygulamasında Yetenek Geliştirme Odaklı Sistem (Skill Based System) kullanılmaktadır. Bu sistemin temel amacı dil öğretiminde esas olan dört temel becerinin (okuma, yazma, dinlediğini anlama ve konuşma) geliştirilmesidir.

GENEL İNGİLİZCE KUR (SEVİYE) SİSTEMİMİZ:
YES ENGLISH uluslararası standartlarda geçerliliği olan, İngiltere ve Amerika'daki bir çok dil okulunda kullanılan 5 kurluk sistemi benimsemekte ve kullanmaktadır. Her seviye 96 ders saatinden oluşmaktadır.

Daha önce İngilizce eğitimi almış olan öğrencilere programa başlamadan önce yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı düzey belirleme sınavı uygulanmaktadır.

GENEL İNGİLİZCE SEVİYELERİ:
Elementary (Baslangıç):
Bütünlüğü olmayan, kesik kesik sözlü ve yazılı cümleler kurabilir ancak bu cümleler belirli durumlarda kullanılan sınırlı konuları kapsar. Temel düzeyde kişisel bilgileri İngilizce olarak verebilir; basit sorular sorup kendisine yöneltilen yine temel düzeydeki sorulara basit cevaplar verebilir. Kelime bilgi düzeyi olarak günlük hayatta kullanabileceği temel kelime ve ifadeleri kullanabilecek seviyededir. Resmi amaçlı, kendisiyle ilgili kişisel bilgileri yazıya dökebilir.

Pre-Intermediate (Orta öncesi):
Alışık olduğu günlük konularda çok fazla kesinti olmadan konuşabilir, yazılı olarak kendini ifade edebilir. Söylemek istediklerini genel ifadelerle karşısındakine aktarabilir. Alışık olmadığı konularda konuşurken sık sık bocalayabilir. Günlük hayata dayalı konularda soruları formülleştirebildiği gibi, kişisel detaylı bilgileri yazılı olarak ifade edebilir. Form doldurma, not alma, basit kompozisyon ve dilekçe yazma konularında yeterli bir İngilizce düzeyi vardır. Dinlediğini anlama konularında genel olarak yeterli olmakla birlikte alışık olmadıgı konularda dinleme yaparken anlamadığı yapılarla karşılasabilir; ancak anlamadığı konularla ilgili konuşmacıdan açıklama isteyebilir. Çok karmaşık yapıları anlamada ve ifade etmede zorluk çeker.

Intermediate (Orta):
Temel konularla ilgili genel yapılara hakimdir ve bunları gerektiği yer ve durumda kullanabilme becerisine sahiptir. Kişisel ilgi alanı ve/veya işiyle ilgili belirli bir dil düzeyi geliştirmiş olup bu konularla ilgili temel düzeyde bir "kişisel terminoloji" oluşturmuştur. Hatalar yapmasına rağmen pek çok konuda etkili ve akıcı konuşma eğilimindedir. Zor durumlarda kaldığında bunlarla baş edebilme stratejileri geliştirmiş olup kendini yazılı ve sözlü ifade edebilme gücü özellikle tanıdık durumlarla oldukça gelişmiştir.

Upper Intermediate (Üst-orta):
Yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde dili kullanabilecek durumdadır. Temel dil kalıplarına hakimdir ve bu kalıpları çoğu durumda uygun bir şekilde kullanabilir. Sözlü ve yazılı diyalog ve metinleri anlamakta zorlanmaz, en azından genel anlamı kavrama yeteneğine sahiptir. Belirli ortamlarda karmaşık ve deyimsel ifadeleri anlayabilir ve kullanabilir. Az da olsa iletişimi bozmayacak küçük hatalar yapabilir, ancak çok geçmeden bu hataları düzeltir.

Advanced (İleri):
Dilin tüm temel yapılarını fonksiyonel olarak kullanabilme becerisine sahiptir. Farklı iletişim ortamlarına kolaylıkla adapte olarak dili incelikli bir uyumla kişisel ve profesyonel ortamlarda kullanılabilecek bir seviyededir. Çok çeşitli tiplerde yazım yeteneği vardır. Ara sıra yapılan küçük hatalar sadece bilinmeyen durumlarla sınırlıdır.


Eğitim Programlarımız

Genel İngilizce
İş İngilizcesi
Pratik İngilizce
Sektörel İngilizce
Sınavlara Hazırlık
Kişiye Özel İngilizce

Neden Yes English?

Acil İngilizce Hattı

Etkinlikler - Duyurular
 
YES ENGLISH © 2012 All Rights Reserved
Büyükdere Cd. Tevfik Erdönmez Sk. 5. Blok D:6 Esentepe, 34394 Şişli -İSTANBUL TR
Direct Line    :  +9 (0541) 541 33 33
Office Phone : +9 (0212) 274 44 66